טיפול מרחוק

כיום כמעט כל דבר ניתן לעשות באמצעות האינטרנט.

באופן טבעי, גם בתחום הטיפול יש יותר ויותר שימוש בתקשורת אינטרנטית.

ישנם מקרים רבים, שתקשורת דרך האינטרנט (בסקייפ למשל) מאפשרת טיפול פסיכולוגי שאי-אפשר היה להעניק לולא שימוש בטכנולוגיה זו.

כך, אנשים שאינם יכולים להגיע לקליניקה בשל מרחק (מגורים בחו"ל למשל), מגבלה פיזית או נפשית, או אילוצים שונים, יכולים לקיים פגישות טיפול דרך האינטרנט בתיווך מצלמות.

למטופלים שנמצאים בחו"ל בשל עבודה או מכל סיבה אחרת, ישנה אופציה לשמור כך על רצף הטיפול.

ניתן גם לקיים טיפולים זוגיים באמצעות הרשת.

במקרים בהם מטופלים חוששים להיחשף וזקוקים לאנונימיות מלאה, ניתן לקיים פגישות באמצעות הודעות. 
כמו בטיפול פסיכולוגי בקליניקה, גם בטיפול מרחוק, רצוי לקבוע זמן ומקום קבועים, כדי לאפשר מסגרת טיפולית מיטיבה. 

052-4483254

denisesr2510@gmail.com

Denise Rosenberg               דניס רוזנברג

Clinical Psychologist   פסיכולוגית קלינית